Portali

Kombinacijom raznih postojanih materijala kao što su INOX, aluminijum i staklo mogu se dizajnirati impozantne strukture raznih oblika, a sa ciljem da se naglase u ulazi u poslovne, proizvodne i druge objekte.