Polustrukturalne i strukturalne fasade

Izvode se od aluminijumskih profila, fasadnih elemenata, stakla, limova i toplinske izolacije. Fasadni elementi spojeni u fasadnu konstrukciju sidre se u betonsku ploču i čine celinu. Postoji više tipova fasada:

  • Strukturalna
  • Polustrukturalna
  • Kontinuirana (klasična)
  • Element fasada i dr.

Parapetna polja mogu biti ostakljena i kaljenim staklom sa dodatnom izolacijom.

Alubond fasade

Mala težina, ravnost površine i velika čvrstoća čine ga najekonomičnijom opcijom na visokozahtevnim objektima za oblaganje fasada kao i za unutrašnje oblaganje. Otpornost na atmosferske uticaje u kombinaciji sa odličnim akustičnim, termičkim i vatrootpornim svojstvima. Laka mašinska obradivost i fleksibilnost oblika čine ga nezamenljivim kod kompleksnih dizajnerskih rešenja i daju mu univerzalnu primenljivost.